InnSiDE.cz

Inzerce v Německu a Rakousku za české ceny

Německy psané stránky věnované České republice (INNSIDE - BOHEMSIDE) připravují odborníci s mnohaletou praxí:

Mgr. Stanislava Wróblová

vedoucí českého zastoupení a šéfredaktorka

Jako novinářka začínala v roce 1990 v regionálním deníku, poté několik let pracovala v MF Dnes jako redaktorka a v pilotním projektu tohoto vydavatelství (MAFRA) i jako editorka a vedoucí vydání. Pracuje pro celou řadu převážně odborných celostátních časopisů a periodik. Autorsky i editorsky připravila několik publikací a podílí se na mediální tuzemské i zahraniční propagaci mnoha státních i nestátních organizací. Se švýcarskou reklamní agenturou Leo Burnett Schweiz AG spolupracuje coby copywriter na projektu „100 employees visit 100 customers“ pro firmu Swiss Life.

Mgr. Luboš Vojtěch

editor

Je novinář, který mnoho let pracoval v regionálních i celostátních denících. Vystudoval žurnalistiku a marketing na Univerzitě Karlově. Psal v Českém deníku, Lidových novinách a později jako ekonomický redaktor v MF Dnes, kde nakonec působil téměř 15 let jako editor. Autorsky spolupracoval s řadou časopisů a editorsky se podílel na vydání několika publikací popularizujících vědu. Píše PR články pro komerční firmy.

Ing. Ivana Bošinová

překladatelka

Vystudovala vysokou školu ekonomickou v Berlíně a téměř 20 let žila v zahraničí. Od roku 1997 pracuje jako překladatelka a tlumočnice německého jazyka. V roce 1999 získala certifikát simultánního a konsekutivního tlumočení Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v následujících letech pak další překladatelské certifikáty Karlovy univerzity a Jednoty tlumočníků a překladatelů, jejíž je členkou. Dnes trvale spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních vládních i nevládních organizací a pracuje pro významné rakouské a německé firmy.

Jindra Petráčková

grafička

Má dlouholetou praxi ve významných českých celostátních médiích a je majitelkou grafického studia Grapet. Pracovala například jako art directorka v týdeníku Mladý svět či filmovém měsíčníku Cinema. Graficky se podílela na podobě ekonomického týdeníku Euro a výtvarně pracovala na knižní edici České televize. Její „rukopis“ nese i řada publikací vydavatelství Amipa a exkluzivní floristický magazín ProfiFlorista. Spoluvytváří řadu firemních časopisů a je autorkou mnoha grafických logotypů.

Martin Junge, M.A.

korektorské práce

Pochází z německého Roztocku, vystudoval slavistiku a dnes trvale žije ve Švýcarsku. Pracuje jako výzkumný asistent na Universität Zürich (UZH).