InnSiDE.cz

Inzerce v Německu a Rakousku za české ceny

Nabízíme inzerci formou plošných grafických inzerátů nebo samostatných PR článků v německy psaném bohatě ilustrovaném časopise INNSIDE. Magazín se věnuje hlavně podnikání, cestovnímu ruchu, využívání volného času, zdraví, gastronomii, umění a kultuře. Za dobu své existence si už vydobyl pevné místo na trhu v sousedním Bavorsku a v Horním Rakousku. Tištěná verze pokrývá území, v němž žije 350 000 Němců a Rakušanů.

Bavorsko je přitom podle studie Institutu pro výzkum trhu Gfk. (Gesellschaft für Konsumforschung) druhou nejbohatší spolkovou zemí Německa hned po městském státu Hamburg (měřeno kupní silou obyvatel). V první desítce nejbohatších okresů má navíc hned sedm zástupců.

Současně s papírovým vydáním nově funguje i online verze na webu: http://www.innside-passau.de 
s výrazným dopadem na celé Bavorsko. Nakladatelství zpřístupnilo i bezplatnou mobilní aplikaci MyCity, která umožňuje číst INNSIDE také v tabletech a chytrých mobilních telefonech. Tištěnou verzi časopisu dostávají do rukou vedle předplatitelů také čtenáři zdarma na 750 odběrních místech, např. v cestovních kancelářích, bankách, na radnicích, v turistických infocentrech, na klinikách a dalších zdravotnických zařízeních, ve vybraných obchodech a v byznys klubech.

Stránky věnované České republice umožňují našim společnostem navazovat a prohlubovat spolupráci s německými a rakouskými partnery. Slouží jako zdroj informací a různých tipů pro podnikatele, obchodníky a německé i rakouské turisty. Časopis obsahuje i podrobný kalendář akcí na celý měsíc, takže se podle zkušeností vydavatele čtenáři k němu stále vrací.